Bridgekalenderen

Resultat Vårturnering (5 kveldar - 4 tel) klikk på datoane øvst i lista for enkeltkveldar.

Tysdag 25. april spelte vi simultanturnering
(som også tel med i Vårturneringa) - resultat landssamanlikning.

Sommarbridgen startar tysdag 9. mai. Det blir ikkje speling 16. mai pga førebuingar i lokalet til 17. mai - elles sommarbridge kvar tysdag unnateke 8. og 15. august, fram til og med 5. september.

Resultat frå langfredagsturneringaOve Meling Lunde - Helge Strøm vann, på andre Jan Erik Olsen - Torild Heskje og på tredje Sigurd Østebøvik - Jim Høyland.

Klepp 4 kom vidare til 6. runde ("semifinalen") i NM for klubblag der dei spelte heimekamp mot Kolbotn BK 1 6. april. Kampen endte med knepe 78 - 81 tap. Ingen finale dette året heller, og vi ønskjer lukke til til eit godt kjempande Kolbotn-lag. Stavanger BK1 er kvalifiserte til finalen etter siger i Alta.

KM-par resultat her


Klubbmeisterskap - par 2017 (9 kveldar - 7 tel)
Resultat: 24.01. - 31.1. - 7.2. - 14.2. - 21.2. - 7.3. - 14.3. - 21.3. - 28.3. - Samanlagt
Klubbmeistrar 2017 blei Dag Inge Torgersen - Jomar Lygre Undheim. På andre Torild Heskje - John Helge Herland og på tredje Reidar Laland - Ingvar Erga. Vi gratulerer.

Resultat simultan 28.2. - lokalt - på landsbasis

God innsats av Klepp-spelarar i NM for damelag. Gratulerer til Torild Heskje med ny NM-tittel.

Tett med Klepp-spelarar i toppen på Dalanetreffen 25. februar - heilt på topp Jomar og Dag Inge, heile lista her.

Divisjonsspeling på Bryne 5.-16.11. og 4.-5.2. - 3. divisjon - 4. divisjon + 3. div. Haugesund. Resultat frå 1. og 2. divisjon finn de her.

Årsmøte tysdag 17. januar: Innkalling, Årsmelding, Rekneskap, Budsjett, Revidert representasjonsreglement, referat.
Kjetil Helgesen ny kasserar, elles ingen endringar i styret.

Resultat simultanturnering 17.1.: Lokalt - landssamanlikning

Resultat kveldsturnering, IMP 10. januar

Vi takkar for godt frammøte og mange triveleg bridgekveldar i Klepp BK i 2016 og ser fram til eit godt nytt bridgeår!
Klubbmeisterskaper over 9 kveldar startar 24. januar. 


Resultat frå kveldsturneringa 3. januar her.


Resultat frå jule- og sesongavslutninga 20. desember

Eli Solheim og Ivar Anfinsen delte førsteplassen i førjulsturneringa. På delt 3. Dag Inge Torgersen - Jomar Lygre Undheim. Heile resultatlista her (klikk på datoar øvst i lista for enkeltkveldar)

Terminlista for våren 2017 er nå klar


Første og andredivisjon spelte første helg 28.10. - 30.10. Heile 5 lag frå Rogaland deltok. Skuffande innsats i 1. divisjon, men lovande takter i 2. Du finn resultata her.

Resultat simultanturnering (lokalt) 25. oktober - landssamanlikninga her.


Klubben brukar mCash, ein enkel og trygg kontantfri betalingsmåte for dei som har smarttelefon.
Du kan bruke
mCash til både å betale spelepengar, medlemskontingent og til å handle i kiosken.

Har du appen innstallert vil løysinga vera synleg når du er i spelelokalet, eller du kan skanne QR-koden

 

KM Mix/Rogalandsmixen 22.10. blei vunnen av Maiken B. Skaaren - Per Ove Egeli - heile resultatlista her.

Haugeturneringa 15. oktober blei vunnen av Inger Lill Olsen - Fred Arne Moen. Heile lista her.

Nærbøgiganten 8.-9. oktober blei vunnen av Torild Heskje - Gunn Tove Vist. Vi gratulerer! Sjå heile lista her.


Til alle dei som enno ikkje brukar Facebook beklagar vi at vi ikkje alltid er like flinke til å oppdatere heimesida med resultat og nyhende. Vi skal prøve å skjerpe oss.
Her er resultat frå simultanturneringa 13.9. - lokalt - landsbasis.
Kveldsresultat frå klubben vil de elles alltid finne her like etter speleslutt.


Sommarbridgen 2016 er forlengst forbi. Samanlagt etter 15 kveldar vann Nils Steinsland framfor Jan Magnus Nyborg og Jan Muri.  Heile samanlagtlista her.
(Klikk på datoar øvst i lista for enkeltkveldar).

Resultat frå Bridgefestivalen:
Hovudturneringar - Sideturneringar


Bridge for alle - Tenerife
Tilbod til både nye og litt meir erfarne bridgespelarar om kombinert kurs, turneringar og sydenferie. Planlagde arrangement i november og januar.
PS: Ein treng ikkje vera medlem for å delta - medlemskontingent for 2017 er inkludert i kursavgifta.
Meir informasjonsmateriell vil vera tilgjengeleg i klubben i august.


EM-for lag blei spelt i Budapest 16.-25. juni. "Vår eigen" Torild Heskje deltok i kvinneklassa. Ingen av dei norske laga klarte å hevde seg i toppen. Resultata kan du sjå her.

KM-lag 18.6. - resultat.

Delta i NBF si spørjeundersøking om etikk i bridgen

Etter at Snorre Aalberg valde å avslutte sin blogg anbefaler vi Nils Kvangraven sine sider for smått og stort om det som rører seg i bridgen - litt "overfokus" på Agder kan vi vel leve med :)

Vårturnering over 6 kveldar blei vunnen av Bente og Vetle Faag -  samanlagtliste her (klikk på datoane øvst i lista for enkeltkveldar).

Resultat frå maibridgen på Rubbestadneset.

Klepp BK 4 tapte 24. april 6. rundekampen mot Heimdal 3 med "fattige" 6 IMP.  Finalen glapp såvidt, men likevel imponerande innsats gjennom 6 rundar! Les alt om Klepp BK i NM for klubblag her.

Lista med invitasjonar til turneringar fram til og med festivalen i Fredrikstad er nå oppdatert.

Resultat frå storturneringa i Bergen: Meisterpulje - A-pulje

Erik Sælensminde - Rune Hauge vann KM-Par/kvalifisering til NM-Par på Bryne 2. april med ganske god margin. Tettare var det om den andre NM-plassen, der David Ueland - Frédéric Wilt trakk det lengste strået 0,88 poeng framfor Thorleif Skimmeland - Are Nesdal som igjen var 0,33 poeng før Dag Inge Torgersen - Ørjan Lindesteg.
Heile resultatlista her.

Onsdag 30. gjekk siste kveld av klubbmeisterskap for lag - seriespelet her og finalespelet her

JÆRPÅSKEN 2016
38 par spelte langfredag. Reidar Lerbrekk - Fred Arne Moen vann. På andre Nils Steinsland - David Ueland og på tredje Erik Eliassen - Espen Anfinsen.
Heile resultatlista her.


Klubbmeisterskapet 2016 er ferdig - resultat 1. kveld (12.01.) - 2. kveld (26.1) - 3. kveld (2.2.) - 4. kveld (9.2.) - 5. kveld (23.2.) - 6. kveld (1.3.) - 7. kveld (8.3.) - 8. og siste kveld (15.3.)Samanlagt
Reidar Laland og Ingvar Erga er klubbmeistrar, par for 2016. På andre Arve Sonflå og Asle Grude og på "bronseplass" Ivar M Anfinsen og Eli Solheim - Vi gratulerer!

3. og 4. divisjon i Stavanger er feridgspelt.
  I 3. div. vann lag Heskje (Torild Heskje, Jan Erik Olsen, Fred Arne Moen, Gunn Tove Vist, Lise Blågestad og Åse Langeland - alle medlemmer i Klepp BK), etter  svært "close race" med lag Ueland, og rykkjer såleis opp til 2. divisjon. 
Heile lista for 3. div - avd. G
4. divisjon blei vunnen av eit Stavanger-lag med Rune Strøm, Arvid og Halvor Evertsen og Kjell Olav Kaland. På andre plass Klepplaget "NonStop" med Anne Lise Fjælberg, Rolf Paulsen, Reidar Lerbrekk og Tor Moi. Begge desse laga rykkjer opp til 3. divisjon.
Det var tre andre Klepp-lag med, men dei hevda seg ikkje i toppen av lista.
Heile lista for 4. div.
Vi gratulerer - og takkar alle Klepp-spelarar for innsatsen!


Årsmøte 19. januar unnagjort på ca 13 min. Arbeidet i klubben held fram med stø kurs. Rebekka Bjørkli Stangeland er ny i styret etter Jostein Høyland som hadde fråsagt seg attval.
Årsmelding - Rekneskap - Budsjett


Eit flott EM i Tromsø er over. Resultat, bulletinar m.m. finn de på
21. og 28 april spelte vi simultanturneringar, dvs at resultata etter 24 spel blir samanlikna med klubbar i heile landet.
Landsresultat simultan 21. april (378 par) - 28. april (415 par) og Odd Ingve Reve - Atle Lunde på 2. plass.

33 par deltok på
langfredag. Kjell Terje og Odd Ingve Reve vann. På andre Jomar Lygre Undheim - Thorleif Skimmeland og på tredje Jan Muri - Jan Fjælberg - heile lista her.


Frå jubileumsturneringa langfredag 2013 - lengst til høgre vinnarparet Atle Grefstad og Ingvald Søiland i spel mot Willy Myhre - Mona Lindstrøm. Heile 40 par deltok.


Vi har siste tida fått fleire nye bidragsytarar gjennom Grasrotandelen. Det set vi stor pris på, og sjølv om klubben har ein robust økonomi vil alle inntekter sjølvsagt vera kjærkomne. Vårt mål er å driva i ballanse, ikkje å auke eigenkapitalen. Å bidra gjennom Grasrotandelen kostar ikkje deg noko, men hjelper oss med å gjera tilbodet til deg som medlem og bridgespelar endå betre!

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/
Vårt organisasjonnummer er: 998304350

 

Klepp bridgeklubb
spelar kvar tysdag kl. 18.15 - 22.00 i Klepphallen (sjå kart).

Alle velkomne!
Manglar du makker - ta kontakt med Bjørn på tlf. 99 62 65 79 - bruk e-post eller vår Facebook side.

Klubben brukar   Bridgemate - elektroniske bordterminalar - ha medlemsnummeret ditt for hand.

Sidene presenterer seg best med Google Chrome  og er ikkje tilpassa  telefon